o czym pisze Marka Siira.

Użycie broni jądrowej pozostaje absolutnym tabu dla rosyjskich przywódców, ale nie wydaje się być tabu dla Zachodu, który jest gotów użyć wszelkich środków, aby zmienić kierunek wielowiekowej wojny hybrydowej i konfigurację wielkiej gry geopolitycznej. Taki jest pogląd rosyjskiego ekonomisty i analityka Michaiła Deliaguina.

Ogłoszenie przez Rosję taktycznych ćwiczeń jądrowych i stan wysokiej gotowości jej wojskowych sił jądrowych nie doprowadziły do zmiany strategii Zachodu, a na ulicach dużych miast nie odbywały się demonstracje przeciwko broni jądrowej, jak to miało miejsce w latach 80.tych , kiedy ostatni raz żyliśmy pod groźbą grzybowej chmury.

W każdym razie szalona doktryna zmarłego Henry'ego Kissingera o „ograniczonej wojnie nuklearnej w Europie” pozostaje jedną z opcji dla Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, którym nie jest obce zimnokalkulowane planowanie strategiczne.

Dla Deliaguina, pomimo sukcesu wyborczego nacjonalistów, obywatele Europy kontynentalnej są „tylko obiektem anglosaskiej manipulacji”. Brukselska euroelita nie tylko „poświęca własne interesy, aby służyć swoim anglosaskim panom, ale nie jest nawet w stanie uznać własnych potrzeb za wartość samą w sobie”.

W tych warunkach zakończenie społeczno-gospodarczego zniszczenia Europy poprzez rozmieszczenie broni jądrowej na Wschodzie byłoby dobre dla przyszłości Wielkiej Brytanii. Na ruinach Europy „kalifaty” kontrolowane przez brytyjskie służby specjalne mogłyby umocnić swoją władzę – „w końcu radykalny polityczny islam jest brytyjskim projektem strategicznym, tak jak Wielki Turan”, podkreśla sarkastycznie Deliaguine.

„Byłby to krok w kierunku stworzenia nowego imperium brytyjskiego, które politycznie zdominowałoby nie tylko Bliski Wschód, ale i Europę” – dodaje rosyjski myśliciel, aby dodać wiarygodności anglo-syjonistycznemu projektowi, który wydaje się być nadal przywiązany w obliczu globalnych wstrząsów.

Europa, którą konflikt na Ukrainie pozbawi na zawsze możliwości konkurowania z Anglo-Amerykanami, „znajdzie się w sytuacji, że nie będzie w stanie konsumować znacznej ilości chińskich produktów, a tym samym nie stanie się rynkiem dla rosnących Chin”, uważa Deligin, a tym samym urzeczywistni plany Zachodu.

Jednocześnie wydaje się, że anglosaska elita, która jest raczej obojętna na los własnego narodu, wierzy, że może uchronić się przed radioaktywnym opadem w tym zakątku świata, który uważa za bezpieczny.

Chiny obawiają się tej perspektywy, ale czy może to wpłynąć na bieg wydarzeń? Biorąc pod uwagę zainteresowanie elit amerykańskich i brytyjskich w eskalacji konfliktu, na przykład poprzez zdetonowanie „brudnej bomby” w Europie, apele Pekinu o pokój są tak samo daremne, jak apele Rosji.

Déliaguine uważa, że w tej sytuacji „tylko Rosja może zapobiec pogrążeniu świata w nuklearnej przepaści”. W tym celu należy powstrzymać eskalację agresji poprzez uderzenie w portfele zachodnich elit. Ponieważ w zachodnim świecie wartości nawet życie nie jest tak ważne jak pieniądze, musimy rozmawiać z kapitalistycznymi elitami językiem, który rozumieją.

Zachodnia oligarchia państwowa musi być „widocznie uszkodzona ekonomicznie”, sugeruje rosyjski ekonomista. Czas demonstracyjnych ostrzeżeń dobiegł końca, ponieważ na Zachodzie politycy nie są już w stanie słuchać głosu rozsądku. W obecnym stanie degradacji Zachód może zrozumieć jedynie „bezpośrednie i szkodliwe działania” skierowane przeciwko niemu.

Gdzie zatem zacząć? "Zniszczenie własności intelektualnej wrogich zachodnich krajów w Rosji jest ekologiczną, ludzką i ekonomiczną odpowiedzią na wojnę nuklearną, która może powalić wroga na kolana" - powiedział Deligin.

Pieniądze tracą na znaczeniu i ustępują rewolucji technologicznej. W tym procesie zmian, który nie został jeszcze zakończony, władza przechodzi od spekulantów w świecie finansowym do „cyfrów”, którzy łączą się z kapitałem w sektorze realnym. Czy rząd Anglosasów się zatrzyma?

Déliaguine wspomina, że rynki już teraz dzielą się na nowe makroregiony. Jeśli Rosja, która wstrząsa światowym porządkiem na Ukrainie, zdoła zrealizować swoje ambicje, może stać się „centrum twórczości naukowej”, a nawet światowym liderem w dobie postępującej Czwartej Rewolucji Przemysłowej.

Une guerre nucléaire limitée en Europe selon les voeux de l'élite occidentale wyszedł 6.7.2024 na euro-synergies.hautetfort.com. Pierwotne źródło: https://markkusiira.com/2024/07/04/lannen-eliitin-rajoitettu-ydinsota/.