Mark Siira: Jak powiedział rosyjski historyk Andriej Fursow, „porządek świata znajduje się w punkcie zwrotnym i właśnie teraz przechodzi trudny okres”.

Kapitalizm znajduje się w śmiertelnym skurczu i wkrótce przestanie istnieć. Nie dlatego, że rozpadnie się, jak przewidział Karol Marks, ale dlatego, że spełnił swoje zadanie; stał się bezużytecznym narzędziem władzy pieniądza.

Trwają próby zbudowania czegoś innego, co zastąpiłoby kapitalizm, „ale ten proces wymyka się spod kontroli”, mówi Fursow. Żyjemy w czasach kryzysu na skalę globalną. „Ponieważ te kryzysy nie następują stopniowo, powstaje niejasna i skomplikowana sytuacja” — wyjaśnia rosyjski myśliciel.

Prawdziwa władza nie leży w rękach polityków. To tajna moc, moc prawdziwych władców świata, panów świata bankowości i biznesu. Możemy mówić o Rockefellerach i Rothschildach, ale te rodziny mają swoje własne ugrupowania, którym poszczególne kraje w taki czy inny sposób podporządkowują się.

Fursow, który dobrze orientuje się w historii Rosji, wie, że dynastie pieniężne „bardzo aktywnie tworzyły pewną część radzieckiej elity jako część swojego światowego porządku”. Rockefellerowie działali w Związku Radzieckim, podobnie jak Rothschildowie.

"Może nigdy nie poznamy całej prawdy" - podejrzewa Fursov. Andriej Gromyko, minister spraw zagranicznych ZSRR i przewodniczący Rady Najwyższej, powiedział kiedyś: „Gdyby świat znał całą prawdę o stosunkach międzynarodowych, eksplodowałby”. Między reżimem sowieckim a zachodnimi globalistami odbywały się stałe kontakty różnymi kanałami.

„Sowieccy przywódcy nie zawsze byli przygotowani na starcie z Rockefellerami i Rothschildami, ale chcieli z nimi negocjować” – mówi Fursow. "W podstawowych kwestiach, takich jak cena diamentów, panowała zgoda. Lepiej się dogadać, bo tak jest na świecie”.

W drugiej połowie lat czterdziestych, po zakończeniu II wojny światowej, na Zachodzie pojawiła się nowa burżuazyjna grupa drapieżników: korporatokracja. „W przeciwieństwie do państwowego monopolistycznego kapitału, który był gotów żyć obok Związku Radzieckiego, ta korporacyjna potęga o charakterze globalnym przenikała wszystko” – przypomina Fursow.

Po tym, jak Związek Radziecki dramatycznie zwiększył sprzedaż ropy pod koniec lat pięćdziesiątych, w społeczeństwie radzieckim powstała również nomenklatura, która zorientowała się na rynek światowy. Nie chodziło tylko o ropę naftową, ale o szerszą integrację z Zachodem. Innymi słowy, była to „sowiecka część globalnej korporacji”.

Ważnymi kamieniami milowymi w tym okresie były proklamowanie „doktryny pokojowego współistnienia” przez Nikitę Chruszczowa w 1956 r. i odnowienie programu partii komunistycznej w 1961 r. „To właśnie ten segment zjednoczył się z zachodnim kapitałem i doprowadził Związek Radziecki do upadku” – mówi Fursov.

Dziś zachodnia elita rządząca zamierza przezwyciężyć globalny kryzys poprzez „podział rosyjskiego ciasta”, czyli „grabież rosyjskich zasobów, a przede wszystkim rosyjskiej przestrzeni”, ostrzega Fursow.

W warunkach kilku kryzysów Rosja – kontynent północnej Eurazji – z pewnością byłaby smacznym kąskiem dla zachodnich gigantów, którzy wciąż poszukują nowych przestrzeni życiowych i surowców. Sekretarz stanu USA Madeleine Albright powiedziała, że „Rosja ma zbyt wiele przestrzeni i zasobów naturalnych dla jednego kraju”.

Piąta Kolumna w Rosji, która działa jak trąba ostrzegawcza Zachodu, również hojnie zasugerowała, że ziemia na wschód od Uralu nie jest jej potrzebna, ale mogłaby ją rozdać, podarować „społeczności światowej”. Nie można tego jednak zrobić, ponieważ oznaczałoby to koniec Rosji.

"Wspólnota Światowa" to tylko "grupa ponadnarodowych korporacji, które już zniszczyły i zanieczyściły połowę świata". Teraz chcą dodać Rosję do swojego majątku. Konflikt na Ukrainie jest kontynuacją stuletniej konspiracji zachodnich bankierów i wojny hybrydowej, choć pojawiły się również opinie, że Putin jest w jakiś sposób zamieszany w ten spisek.

W zglobalizowanym świecie wszyscy pogrążeni są w kryzysie, w tym Stany Zjednoczone, Europa i Chiny. Fursow paradoksalnie postrzega ten okres jako „ogromną szansę dla Rosji”; Podczas II wojny światowej „Drużyna Stalina” wyciągnęła kraj z kłopotów. Według historyka Rosja „ma doświadczenie w wychodzeniu z historycznych pułapek w sytuacji kryzysowej”.

Venäjä, vallanpitäjät ja vaikea aika wyszedł 12.6.2024 na markkusiira.com.