Spojrzenie w przyszłość, jeśli nic nie zrobimy – pisze Pierre Simon.

Motto: Jeśli mówisz prawdę, nie musisz niczego pamiętać - Mark Twain.

Wprowadzenie


Żydowski manipulator Winstona Churchilla, profesor Frederick Lindemann (1886-1957), który żarliwie nienawidził Niemców i białych, wyobrażał sobie zjednoczony świat pod jednym globalnym rządem. Twierdził, że pewnego dnia świat będzie rządzony przez małą elitę i że „społeczeństwo rządzone przez nadludzi i obsługiwane przez hełmy będzie bardziej stabilne”. Wierzył również, że nauka w końcu stworzy rasę ludzi z „właściwościami umysłowymi robotnic pszczelich”[. . . ]

„W żydowskim światopoglądzie Lindemanna”, zauważa autor M. S. King, „pszczoły robotnice” byłyby mieszańcami, a „nadludzie” byliby niewątpliwie żydowską elitą globalistyczną. Naturalnie, zanim ten Nowy Porządek Świata mógłby powstać, „biały człowiek” musiałby „zrzec się” swojego przywództwa w Europie i Ameryce”.

Oto krótki fragment z książki The Prof jednej jednej z wielu o proroku zagłady F. Lindemannie, który intensywnie nienawidził białych:
Profesor Frederick Lindemann, główny doradca Winstona Churchilla, inspirator i architekt ukrzyżowania Niemiec, był po wojnie w refleksyjnym nastroju. Pod koniec swego życia Lindemann wielokrotnie wypowiadał się z taką powagą, że zdawało mu się, że jest ona świadectwem swojej mądrości, a ja czuję się zobowiązany do jej odnotowania, chociaż nie mam do niej całkowitej sympatii.
Zapytał: „Wiesz, co w przyszłości historycy uznają za najważniejsze wydarzenie tej epoki?” "Tak" - odpowiedział.
„A co to jest?”
"To nie będzie Hitler i II wojna światowa, to nie będzie uwolnienie energii jądrowej, to nie będzie zagrożenie dla komunizmu".
"A co to będzie?" - zapytałem.
Wyraził skrajną surowość i wykrzywił kąciki ust: „To będzie abdykacja białego człowieka”. Następnie kilkakrotnie kiwał głową w górę i w dół, aby podkreślić swoją sugestię.

Czytając ten tekst, pamiętajcie o cytatach Lindemanna, że chociaż globalizm i jego odgałęzienie syjonizmu ostatecznie skoncentrują się na wszystkich rasach, głównym celem na razie jest pozbycie się białych, którzy jako jedyni są w stanie powstrzymać przyszłe piekło, które rasa żydowska przygotowuje dla ludzkości. Powszechnie wiadomo, że politycy tacy jak żydowski wasal Joe Biden cieszą się z tego, że biali wkrótce staną się mniejszością we własnym kraju:

Przewidywania Bidena dotyczące białej mniejszości w Ameryce nie są niczym nowym i pochodzą z czasów jego kadencji w Senacie Stanów Zjednoczonych i administracji Obamy. Jak wcześniej donosi National File, w 2014 roku, siedząc obok Alejandra Mayorkasa [obecnego ministra bezpieczeństwa wewnętrznego USA odpowiedzialnego za imigrację, który jest Żydem], Biden oświadczył, że biali Amerykanie wkrótce staną się „absolutną mniejszością” dzięki „ciągłej” imigracji z krajów Trzeciego Świata i nazwał wyginięcie populacji założycieli Ameryki „źródłem naszej siły”.

Po tym krótkim wprowadzeniu wróćmy do naszego tematu: „Nasza przyszłość, jeśli nic nie zrobimy”.

 Główna rasa

Hrabia Richard Coudenhove-Kalergi, założyciel i 49-letni prezydent Unii Paneuropejskiej, poprzedniczki Unii Europejskiej, finansowany przez żydowskich miliarderów, barona Louisa de Rothschilda i Marksa Warburga, uważał, podobnie jak profesor Lindemann, że Żydzi mają najlepsze predyspozycje do zostania rasą panów:

Żydzi przewyższają wszystkie inne narody w procentach znaczących ludzi. Wybitną pozycję, jaką Żydzi zajmują w dzisiejszych czasach, zawdzięczają swojej duchowej wyższości. Współczesny antysemityzm jest jednym z wielu zjawisk reakcyjnych przeciętności wobec przełożonych.

Hrabia chciał również tępej rasy mieszanej, która służyłaby jako pomocnicy „rasy panów”:

Człowiek przyszłości będzie mieszańcem. . . Dzisiejsze rasy i klasy stopniowo zanikają. Eurazjatycko-negroidalna rasa przyszłości. Zastąpi różnorodność narodów i różnorodność jednostek. Rosyjski bolszewizm stanowi decydujący krok w kierunku osiągnięcia tego celu, w którym krajem rządzi niewielka grupa komunistycznych duchowych arystokratów.

Mieszanie ras

W 1950 roku hrabia otrzymał I Nagrodę Karola Wielkiego za pracę w służbie zjednoczenia Europy. Wśród innych laureatów nagrody znaleźli się m. in. Winston Churchill, Henry Kissinger, Edward Heath, Bill Clinton, Tony Blair, Angela Merkel, Jean-Claude Junker, Martin Schultz i „Mały Książę Izraela”, były prezydent Francji - Nicolas Sarkozy, którego przemówienie o mieszaniu ras na École Polytechnique 17 grudnia 2008 r. zapisze się w annałach historii globacjonizmu. Oto fragment:
. . . Jaki jest cel? Będzie się o tym mówiło, ale celem jest sprostanie wyzwaniu mieszania ras, jakie stawia przed nami XXI wiek. Francja zawsze znała wyzwanie mieszania się ras, a podejmując wyzwanie mieszania ras, Francja jest wierna swojej historii. W rzeczywistości jest to krzyżowanie pokrewieństwa, które zawsze prowadziło do upadku cywilizacji i społeczeństw. Powiedzmy to tak, jak jest, nigdy mieszania rasowego.

Standaryzacja

Mówiąc najprościej, wielokulturowość i mieszanie ras są tylko jednym z kroków w kierunku standaryzacji, nie tylko populacji i rasy, ale także całej infrastruktury kulturowej, społecznej i politycznej oraz instytucji, które je wspierają. Jeden model i całkowite zniszczenie wszystkich form różnorodności. W żydowskim Nowym Porządku Świata „koncepcja przynależności do kraju, możliwość śledzenia swojego pochodzenia na przestrzeni wieków w kraju swego urodzenia, będzie przestarzała. Innymi słowy, nikt nie będzie miał innej tożsamości niż tożsamość konsumenta”.
 
Zniesienie granic

Aby w proponowanym piekle żydowskim, promowanym przez F. Lindemanna i hrabiego Coudenhove-Kalergi i ich przyjaciół, mógł odbyć się nieograniczony handel, granice będą musiały zniknąć. Pszczoły pracujące będą mogły bez przeszkód przemieszczać się wszędzie tam, gdzie będzie to konieczne. Handel i wszystkie inne transakcje zostaną znacznie ułatwione poprzez usunięcie wszelkich barier, nie tylko fizycznych, ale także psychologicznych i społecznych. Obecnie dzieje się to po obu stronach Atlantyku.
 
Technokracja

Aby osiągnąć to przyszłe żydowskie piekło, które nas czeka, jeśli nic nie zrobimy, prawdziwa demokracja przedstawicielska będzie musiała zostać zniszczona. Niewybierani technokraci będą rządzić światem na wzór Unii Europejskiej. Będą trzy poziomy zarządzania, poziom planetarny, który prawdopodobnie będzie zlokalizowany w Jerozolimie, przyszłej stolicy świata, poziom regionalny i poziom lokalny na poziomie sąsiedztwa.

Depopulacja

Ten projekt ma w zasadzie aspekt maltuzjański. Według niemieckiego eksperta ds. klimatu Hansa Joachima Schellnhubera, nośność planety szacowana jest na miliard. „Możemy jednak zrobić to o wiele lepiej”, powiedział Schellnhuber w 2009 r. podczas konferencji w Kopenhadze, którą zorganizował wspólnie z księciem Karolem.

Ten maltuzjański cel, zgodnie z ironicznym określeniem Luca Ferry’ego „wysoce filantropijnego charakteru”, jest celem najbardziej znanych radykalnych ekologów, takich jak James Lovelock, William Aiken, Arne Ness i Hans Jonas. W zbiorowej pracy opublikowanej przez Toma Regana, William Aiken zastanawia się, czy masowa śmiertelność ludzka byłaby czymś dobrym: „Czy naszym obowiązkiem wobec środowiska jest wyeliminowanie 90% naszej populacji?”. Odpowiedź brzmi najwyraźniej tak. Aiken uważał, że idealna populacja planety wynosiłaby 100 milionów.

W jaki sposób zamierzają „zrobić znacznie lepiej” w tej chwili nie jest zbyt jasne. „Spiskowcy” mówią o chemicznej sterylizacji, powszechnej antykoncepcji, systematycznych aborcjach, radykalnym feminizmie, homoseksualizmie, transseksualizmie, imporcie wrogich imigrantów z Trzeciego Świata, multikulturalizmie, wymuszonym mieszaniu ras poprzez kłamliwą propagandę, a nawet genetycznie modyfikowanej śmierci poprzez obowiązkowe szczepienia.
 
Obozy koncentracyjne przyszłości

Wieś zostanie wyludniona, a mieszkańcy zostaną wypchnięci do tzw. inteligentnych 15-minutowych miast, gdzie łatwo będzie ich śledzić i manipulować. Monitorowanie i kontrola populacji są kluczowymi elementami Agendy 2030 i planowanego Wielkiego Resetu.

Połączenie sztucznej inteligencji, internetu rzeczy i czujników, a także technologii noszonych na sobie, pozwoli śledzić każdy ruch.

Jak powiedział były doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Zbigniew Brzeziński:
Epoka technokratyczna oznacza stopniowe tworzenie bardziej kontrolowanego społeczeństwa. Takimi społeczeństwami rządzą elity wolne od tradycyjnych wartości. Wkrótce będzie możliwe ciągłe monitorowanie prawie wszystkich obywateli i prowadzenie aktualnych akt zawierających ich najbardziej osobiste informacje. Dokumenty te zostaną niezwłocznie udostępnione władzom.

W przestrzeniach zarezerwowanych dla „pracowników pszczół” wszystko będzie dostępne: energia, żywność, woda, dzieci, użytkowanie gruntów, po prostu wszystko. Twój ślad węglowy, toksyczność wszystkich spożywanych składników oraz wpływ na bioróżnorodność będą dokładnie monitorowane.

Czujniki wszczepione w twoje ciało będą śledzić każdy twój ruch. Nikt nie będzie mógł swobodnie wchodzić i wychodzić poza obszar kontrolowany. Każdemu obywatelowi zostanie przekazana informacja o dobrym zachowaniu. Do niektórych świadczeń będziesz mieć dostęp tylko w oparciu o zgromadzone kredyty społeczne. W zamian za dobre punkty będą promowane gadanie.

Jeśli chodzi o jedzenie, nie będziecie rozpieszczani, ponieważ Bill Gates, jeden z głównych twórców tej ekologicznej tyranii, chce, abyście jedli owady i warzywa nawożone ludzkimi odchodami.

 Zniesienie własności prywatnej

Własność prywatna zostanie przeniesiona na państwo. Żydowska rasa panująca u władzy stanie się jej właścicielami, ponieważ stanie się panami państwa. Będą mieszkać w pięknych domach na obszarach chronionych, takich jak Martha’s Vineyard w Massachusetts, które zarezerwują na własny użytek.

Przede wszystkim z tego powodu żydowscy finansiści na szczycie piramidy zawsze popierali planetarny komunizm (socjalizm). Może wydawać się sprzeczne, że najbogatsi ludzie na świecie, którzy zdobyli swój majątek dzięki kapitalizmowi finansowemu, chcieliby stworzyć system komunistyczny lub socjalistyczny, rzekomo będący przeciwieństwem kapitalizmu, ale jak pisze W. D. Chalmers w swojej książce „Spisek prawdy”:

 W socjalizmie państwo posiada wszystko, a ponieważ ci ludzie po prostu chcą posiadać wszystko, łącznie z państwem, jest to najlepszy sposób, aby niepostrzeżenie zawładnąć ziemskimi dobrami!

Jest to również sposób, aby przekonać ludzi, że czeka na nich rajski ogród, jak w kultowej piosence Johna Lennona "Imagine". Byłoby to zaskakujące, biorąc pod uwagę zastosowaną metodę i bezduszną naturę wrogiej elity, która nigdy nie przejmowała się losem nie-Żydów. Jest to więc maska, sztuczka, słomiana lalka, która ma ułatwić wprowadzenie w przyszłości totalitarnej technokracji kierowanej przez bogatych żydowskich psychopatów, którym zależy wyłącznie na własnych interesach.
 
Oligarchia bez maski

Rada Generalna Wielkiego Wschodu, prezydent Patriotów i były członek Unii Europejskiej Florian Philippot dobrze podsumował sytuację w swojej książce COVID-19: COVID-19: Revealed Oligarchia (2020):
Jeśli multimilionerzy, tacy jak Soros czy Gates, popierają program Davos, to w ramach międzynarodowego sojuszu z socjalistami i kontrolowanymi przez nich państwami socjalistycznymi, aby zapewnić sobie wzajemne przetrwanie. Rezultatem powinna być pełna kolektywizacja gospodarki, która będzie możliwa dzięki cyfryzacji pieniądza i stworzeniu globalnego totalitarnego państwa monitorującego każdą jednostkę w czasie rzeczywistym. Miliarderzy będą ekonomicznie kontrolować system dzięki technologicznym gigalom, które zapewnią im państwa neokomunistyczne, podczas gdy obserwowani pracownicy będą zależni od programów socjalnych, takich jak powszechny dochód, zwany we Francji „socle citoyen”.

Jest to model Sparty. Wbrew powszechnemu przekonaniu Sparta była protokomunistycznym społeczeństwem, w którym nie było pieniędzy. Mała elita rządziła ogromną masą chłopskich niewolników, którym nie wolno było opuszczać swojej ziemi. Ci chłopi musieli za darmo uprawiać ziemię dla kasty rządzącej. Ludność była własnością państwa, a Spartanie jako panowie państwa mieli prawo do korzystania z tej własności, tj. do korzystania z niewolników.

ZSRR nie funkcjonował inaczej i jeśli Agenda 2030 będzie realizowana na Zachodzie, staniemy się helotami jak w Sparcie lub niewolnikami kołchozów jak w ZSRR. Własność prywatna nie będzie już istnieć, z wyjątkiem tej, nomenklatury. Wszystko będzie „wolne” z wyjątkiem jednego szczegółu: poziom życia będzie podzielony przez co najmniej dwa.

Wielu ludzi nie rozumie, o co chodzi i nadal kłócą się o zwykłą grypę 19 [i klimat, oba są ze sobą powiązane]. Najwyższy czas, aby zrozumieć, że ta wyimaginowana pandemia [podobnie jak wyimaginowany kryzys klimatyczny] jest jedynie wyzwalaczem radykalnej reorganizacji społeczeństwa przez globalistów. Nazywają to, jak wiecie, Wielkim Resetem.

Jak mówi Olivier Rioult, chodzi o zniewolenie całej ludzkości” poprzez globalistyczny, materialistyczny i totalitarny projekt, z którego tymczasowo korzysta bardzo niewielka mniejszość żydowskich i nie-żydowskich mamonistów [. . . ]”.

Tekst oryginalny z przypisami - Which Way White Man? z 22.5.2024 na unz.com.