Przygotuj się na to, co może być geoekonomiczną bombą roku 2024: nadejście zdecentralizowanego ekosystemu walutowego - ostrzega Pepe Escobar.

Witamy w The Unit – koncepcji, która została już omówiona przez Grupę Roboczą ds. Usług Finansowych i Inwestycji powołaną przez Radę Biznesu BRICS+ i która ma dużą szansę stać się oficjalną polityką BRICS+ już w 2025 roku.

Według Aleksieja Subbotina, założyciela Archangielsk Capital Management i jednego z twórców The Unit, jest to nowy system rozwiązywania problemów, który rozwiązuje kluczowy problem geoekonomiczny tych niespokojnych czasów: globalny kryzys zaufania.

Subbotin, doświadczony specjalista finansowy w dziedzinie bankowości inwestycyjnej, zarządzania aktywami i handlu, kieruje projektem The Unit pod auspicjami IRIAS (International Research Institute for Advanced Systems), międzynarodowej organizacji międzyrządowej założonej w 1976 roku na mocy Statutu ONZ.

Większość świata ma już dość scentralizowanych ram walutowych, stworzonych 80 lat temu w Bretton Woods [umowy gospodarcze – w Bretton Woods w USA – definiujące międzynarodowy system finansowy po II wojnie światowej] i jego endemicznych słabości: chronicznych deficytów, które zasilają lekkomyślne wydatki wojskowe, bańki spekulacyjne, sankcje polityczne i pośrednie, nadużywanie infrastruktury rozliczeniowej i płatniczej, protekcjonizm i brak sprawiedliwego arbitrażu.

Z drugiej strony oferuje niezawodne, szybkie i efektywne kosztowo rozwiązanie w zakresie płatności transgranicznych. Jako nowa forma międzynarodowej waluty, która może być emitowana w sposób zdecentralizowany, a następnie uznawana i regulowana na poziomie krajowym, The Unit – rozwiązanie transakcyjne – stanowi zmianę zasad gry.

Oferuje unikalne rozwiązanie wąskich gardeł w globalnej infrastrukturze finansowej: kwalifikuje się zarówno do tradycyjnych operacji bankowych, jak i najnowszych form bankowości cyfrowej.

Jednostka może również przyczynić się do położenia kresu nieuczciwym cenom w obrocie towarami, tworząc nową – sprawiedliwą i efektywną – euroazjatycką giełdę towarową, na której można dokonywać transakcji i rozliczeń w nowej walucie, co zbliży transakcje i przepływy kapitałowe oraz otworzy drogę do rozwoju nowych produktów finansowych dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Siła The Unit z koncepcyjnego punktu widzenia polega na tym, że eliminuje bezpośrednią zależność od waluty innych krajów i oferuje, zwłaszcza globalnej większości, nową formę apolitycznej waluty – z ogromnym potencjałem do zakotwiczenia sprawiedliwego handlu i inwestycji.

Jest to zasadniczo nowa koncepcja międzynarodowej waluty – indeksowana do złota (40%) i walut BRICS+ (60%). Nie jest to ani kryptowaluta, ani stablecoin – o czym można się przekonać tutaj.
Magia podejścia fraktalnego

Globalna większość natychmiast zrozumie główny cel The Unit: zharmonizować przepływy handlowe i finansowe, utrzymując je ponad naciskami politycznymi lub „zasadami”, które można dowolnie obejść. Nieuchronną konsekwencją jest suwerenność finansowa. W tym procesie ważna jest niezależna polityka pieniężna ukierunkowana na wzrost gospodarczy.

Jest to główna atrakcja globalnej większości: kompletny ekosystem oferujący niezależną i uzupełniającą się infrastrukturę monetarną. I to z pewnością może być rozszerzone na chętnych partnerów kolektywnego Zachodu.

Teraz od strony praktycznej: jak wyjaśnia Subbotin, ekosystem The Unit może łatwo ewoluować, ponieważ jest zbudowany na architekturze fraktalnej wspieranej prostymi regułami. Nowe jednostki mogą być tworzone przez podmioty państwowe lub prywatne zgodnie ze szczegółowymi zasadami nadzorowanymi przez IRIAS, organ akredytowany przez ONZ.

 Organizatorzy jednostki wykorzystują zdecentralizowany rejestr, technologię, która gwarantuje przejrzystość i wyklucza jakąkolwiek kontrolę kapitału lub manipulację kursami walutowymi.

Oznacza to, że połączenie jest dostępne dla wszystkich DEX [zdecentralizowanych platform wymiany walut] i otwartych platform cyfrowych obsługiwanych przez banki komercyjne i centralne na całym świecie.

Ostatecznie The Unit może być używany przez każdego do księgowania, prowadzenia księgowości, wyceny, rozliczania, płacenia, oszczędzania i inwestowania.

Nie jest zaskoczeniem, że opcje instytucjonalne są bardzo atrakcyjne, ponieważ The Unit może być wykorzystywany do księgowości i rozliczeń dla BRICS+, płatności i wyceny dla Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU) lub jako waluta rezerwowa dla Afryki Subsaharyjskiej.

The Unit uzyskał już poparcie Rady Biznesu BRICS i znajduje się w porządku obrad kluczowego spotkania ministerialnego w Rosji w przyszłym miesiącu, które określa harmonogram październikowego szczytu w Kazaniu.

Innymi słowy, The Unit ma wszystko, czego potrzeba, aby ją przedstawić i stać się poważnym tematem do dyskusji w ramach BRICS+ i przyjąć ją już w 2025 roku.

Musk i NDB będą na pokładzie?

W obecnej sytuacji priorytetem twórców The Unit – których śledziłem przez ponad rok podczas kilku szczegółowych rozmów w Moskwie – jest informowanie opinii publicznej o nowym systemie.

Zespół Unit nie ma absolutnie żadnej chęci, aby zanurzyć się w błotnistych wodach polityki lub dać się pochłonąć ideologicznie przekonywującym argumentom. Bezpośrednie odniesienia do trudnych, ale czasami kontrowersyjnych koncepcji lub autorów takich jak Zoltan Pozsar, wiązałyby się z ryzykiem zakopania koncepcji The Unit i ograniczenia jej potencjalnego wpływu.

To, co nas czeka, może być niezwykle ekscytujące, ponieważ apel The Unit może rozprzestrzenić się od Elona Muska do Nowego Banku Rozwoju BRICS (NDB), który ma nadzieję zmobilizować wielu kluczowych partnerów. Po pozytywnej ocenie ministra finansów Antona Siluanova, który pozostaje na stanowisku również w nowym rządzie Rosji, nie wydaje się niemożliwe, aby Putin i Si spotkali się twarzą w twarz w Pekinie w tym tygodniu.

W obecnym stanie rzeczy głównym wnioskiem jest to, że większość globalna musi być postrzegana jako realistyczna i techniczna odpowiedź na teoretycznie nierozwiązywalny problem: system płatności i wymiany walut uznawany na całym świecie, wolny od nacisków politycznych. Obecnie jest to jedyna gra w mieście – nie ma innej.

Twórcy The Unit są otwarci na konstruktywną krytykę i wszelkie formy współpracy. Jednak prędzej czy później włączą się w bitwę, a potem będzie już tylko przejście na wyższy bieg.
 
„Akademicznie solidny, innowacyjny technologicznie”.

Wasilij Żabykin, współautor Białej Księgi The Unit i założyciel CFA Centrum, partner technologiczny The Unit w Moskiewskim Centrum Innowacji Skolkovo, podkreśla, że The Unit „reprezentuje apolityczne pieniądze i może służyć jako łącznik między Południem a Zachodem”.

Chciałby podkreślić, że „The Unit może zakręcić wszystkimi rundami, w przeciwieństwie do większości innych koncepcji, które charakteryzują się ‚zabójcami dolara’ itp. Nie chcemy nikogo skrzywdzić. Naszym celem jest usprawnienie obecnie nieudanych przepływów kapitałowych i pieniężnych. The Unit jest bardziej "lekarstwem na scentralizowane raka".

Subbotin i zespół The Unit „z przyjemnością poznają nowych partnerów podzielających nasze podejście, gotowi wnieść wartość dodaną do naszego projektu”. Jeśli tak, powinni „wysłać nam trzy sugestie, w jaki sposób The Unit może pomóc i ją ulepszyć”.

Odważną kontynuacją mogłaby być na przykład wirtualna konferencja na temat The Unit, w której udział wezmą m. in. rosyjski ekonomista Siergiej Glazjew, Yannis Varoufakis, Jeffrey Sachs i Michael Hudson.

Glazyev, członek Rosyjskiej Akademii Nauk i Minister Integracji i Makroekonomii Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU), za pośrednictwem poczty elektronicznej podsumował potencjał The Unit: „Śledzę rozwój The Unit od ponad roku i mogę potwierdzić, że jest to bardzo aktualne i realistyczne rozwiązanie. Jest on oparty na nauce, innowacyjne technologicznie, a jednocześnie uzupełnia istniejącą infrastrukturę bankową.

Jej uruchomienie pod auspicjami instytucji ONZ daje jej legitymację, której najwyraźniej brakuje obecnej strukturze z Bretton Woods. Ostatnie działania administracji amerykańskiej i głośne milczenie MFW wyraźnie wskazują na potrzebę zmian.

Zdecentralizowane podejście do tworzenia potencjalnej globalnej waluty handlowej, której wartość wewnętrzna jest indeksowana do fizycznego złota i walut BRICS+, sprawia, że The Unit jest najbardziej obiecującym podejściem ze wszystkich rozważanych. Równoważy priorytety polityczne wszystkich partnerów, jednocześnie przyczyniając się do optymalnego rozwoju poszczególnych suwerennych gospodarek.

„Nowy Bank Rozwoju (NDB) i BRICS+ przyjmą koncepcję The Unit i pomogą uczynić ją punktem kulminacyjnym nowej globalnej infrastruktury finansowej, wolnej od złośliwych ingerencji politycznych i ukierunkowanej na sprawiedliwy handel i zrównoważony wzrost gospodarczy”.

Stosunki handlowe między Rosją a Iranem są jasnym i konkretnym przykładem tego, jak można rozwiązać problemy związane z The Unit. Są to dwaj ważni gracze z grupy BRICS. Handel między Rosją a Iranem nie jest opłacalny z powodu sankcji, a oba kraje nie mogą dokonywać płatności w dolarach amerykańskich lub euro.

Rosyjskie firmy poniosą znaczne straty, jeśli przejdą na płatności w walucie krajowej. Przy każdym transferze rosyjskie przedsiębiorstwa tracą średnio do 25 % z powodu różnicy między kursem rynkowym w Iranie a kursem krajowym.

W tym kontekście należy pamiętać, że BRICS+ i większość świata mogą wzmocnić się tylko poprzez rozwijanie ściślejszych powiązań geoekonomicznych. Eliminacja zachodniego kapitału spekulacyjnego uwolni lokalny handel towarami i zgromadzi kapitał na inwestycje w zrównoważony rozwój. The Unit może być kluczem do tego obiecującego potencjału.

De-Dollarization Bombshell: The Coming of BRICS+ Decentralized Monetary Ecosystem wyszedł 13.4.2024 na sputnikglobe.com.