Czy zauważyliście tę ciszę w mainstreamie? 

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło 143 głosami za, 9 przeciw (Argentyna, Czechy, Węgry, Izrael, Mikronezja, Nauru, Palau, Papua-Nowa Gwinea i Stany Zjednoczone), a 25 wstrzymało się od głosu, rezolucję wzywającą Radę Bezpieczeństwa do ponownego rozważenia jej stanowiska w sprawie pełnego członkostwa Palestyny.

Przyznano jej inne prawa: prawo do organizowania posiedzeń między państwami członkowskimi w porządku alfabetycznym, prawo do przedstawiania wniosków i poprawek, prawo do przedstawiania wniosków i poprawek, prawo do składania wniosków proceduralnych oraz prawo do udzielania odpowiedzi na temat stanowisk grupy. Palestyna nie ma jednak prawa do głosowania w Zgromadzeniu Ogólnym ani do kandydowania w wyborach do organów ONZ.

Stały przedstawiciel Izraela oświadczył, że głosowanie za tym tekstem jest równoznaczne z poparciem dla utworzenia państwa terrorystycznego „prowadzonego przez Hitlera naszych czasów”. Jego zdaniem to „destrukcyjne głosowanie” otwiera drogę „kolaborantom tych, którzy 7 października spalili żydowskie dzieci”. Ten „niewybaczalny akt” oznacza zniszczenie Karty Narodów Zjednoczonych. Włożył pieniądze do ust, wziął mini niszczarkę i symbolicznie zamienił traktat założycielski ONZ w konfetti.

Federacja Rosyjska, która poparła tekst, potępiła skorzystanie przez Stany Zjednoczone z prawa weta wobec projektu rezolucji przedstawionego Radzie Bezpieczeństwa 18 kwietnia i skrytykowała Rosję za chęć zostania „światowym policjantem”.

Stany Zjednoczone uzasadniły odrzucenie dokumentu tym, że „jednostronne działania na forum ONZ i w terenie nie wspierają rozwiązania dwupaństwowego”. Zapewniły jednak, że głosowanie na "nie” nie odzwierciedla ich stanowiska w sprawie państwa palestyńskiego, którego utworzenie popierają.

Islamska Republika Iranu uznała, że Izrael nie udowodnił, że zasługuje na status państwa członkowskiego ze względu na ludobójstwo, którego dokonuje w Strefie Gazy. Zaznaczyła również, że dzisiejsze głosowanie pokazało „izolację Stanów Zjednoczonych”.

Syryjska Republika Arabska potępiła „show” Izraela podczas tej sesji.

Austria, Bułgaria, Niemcy, Łotwa, Finlandia, Włochy, Rumunia, Szwajcaria i Zjednoczone Królestwo wstrzymały się od głosu, ponieważ uważają, że przyjęcie Palestyny jako państwa członkowskiego jest przedwczesne.

Francja zdecydowanie opowiedziała się za przyjęciem państwa palestyńskiego jako nowego członka ONZ. Podkreśliła również pilną potrzebę kompleksowego politycznego rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego w oparciu o „rozwiązanie dwupaństwowe”.

L’Assemblée générale pour l’adhesion pleine et entière de la Palestine à l’Onu ukazał się 12 maja 2024 r. na voltairenet. org.

Notatka redaktora

Myślę, że to wkurzy Chazarów. To taki dobry kopniak w ich wypalone dupy. Nie będą mogli twierdzić, że naród palestyński nie istnieje.