Artykuł autorstwa Kathleen Marquardt ukazał się 23 sierpnia 2022 roku pod tytułem „BlackRock – najniebezpieczniejsza firma”. Publikuję go bo uważam, że jest ponadczasowy i nie zaszkodzi go

Chociaż większość z nas myślała, że mamy rząd ludu, z ludu i dla ludu, nie mamy go i nie mieliśmy go przez wiele dziesięcioleci. Transformacja trwała ponad 100 lat, ale ostatnią bronią, która miała doprowadzić nas do rządu jednego świata, była dwuczęściowa prezydencka Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju / Narodowe Partnerstwo na rzecz Odbudowy Rządu. Pierwsza część zakotwiczyła Agendę 21 nawet w najmniejszych obszarach administracji państwowej – od federalnych po Podunkville. Druga część, choć jeszcze mniej o niej słyszeliśmy, to niebezpieczna „koncentracja na prowadzeniu zasadniczej zmiany kulturowej w rządzie”, która przenosi władzę z Kongresu na biurokrację; Od przedstawicieli ludu do niewybieralnych organów (a zatem nie możemy ich zdymisjonować), które „w ostatecznym rozrachunku kontrolują finanse międzynarodowe, całą działalność przedsiębiorstw i korporacji, politykę rządu i stosunki międzynarodowe”. W ten sposób „zbudowali system, który pozwoli im zawładnąć „globalną społecznością” (przyp. red. : kontrola nad całym światem). [1]

To przekazanie władzy „zniszczyło kontrolę i równowagę konstytucyjną na poziomie lokalnym, a tym samym zniszczyło rząd przedstawicielski. To przeniesienie władzy jest filozoficznym przejściem do zupełnie nowej formy rządu. Jest to połączenie rządu, korporacji i organizacji pozarządowych[2], co czyni partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) nowym rdzeniem rządu. Preambuła Szczytu Krajów/Agendy 21 mówi wprost, że partnerstwo publiczno-prywatne jest przyszłością. „Rząd, przedsiębiorstwa i przemysł, w tym korporacje wielonarodowe, wzmocnią partnerstwo w celu wdrożenia zasad i kryteriów zrównoważonego rozwoju”.

Teraz, gdy minęło 30 lat od czasu, gdy globaliści zaczęli wprowadzać to w życie, widzimy rezultaty – i są one ohydne i przytłaczające. Partnerstwo publiczno-prywatne przekształciło się w jedno globalne partnerstwo publiczno-prywatne (GPPP), które jest zbyt duże, by mogło upaść. Termin „zbyt duży, by upaść” jest używany do określenia firmy, która jest „tak zaangażowana w globalną gospodarkę, że jej awaria byłaby katastrofalna”. Ale ona zawiedzie. Sprawy są kontrolowane przez zbyt wielu maniaków żądnych władzy; Toczą się walki o to, kto jest „królem góry”, kto dziś rządzi. Jeśli to się nie uda, nadal będzie to brzydki i niebezpieczny świat, ale nie świat, w którym tyrani będą kontrolować wszystkie sfery naszego życia. Przyjrzyjmy się jednak, czym jest obecnie GPPP.

Globalne partnerstwo publiczno-prywatne to sieć globalnych zainteresowanych kapitalistów. Co to jest kapitalizm stron zainteresowanych? Jest to idea, że „firma koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb wszystkich swoich interesariuszy: klientów, pracowników, partnerów, społeczności i społeczeństwa jako całości”. Śnij dalej. Ani ty, ani ja, ani klienci, pracownicy, społeczność i społeczeństwo jako całość (o ile w ogóle jest to możliwe) nie jesteśmy i nigdy nie będziemy interesariuszami. Zainteresowanymi stronami są bogaci mężczyźni i kobiety, ci, którzy kierują bankami centralnymi i kilku urzędników państwowych. Zwykłym ludziom nic nie wolno! Zastanów się nad tym; nie jest możliwe zaspokojenie potrzeb wszystkich zainteresowanych stron, które wymieniają, chyba że im powiedziano, czego chcą, tj. że „nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy”. To jedyny sposób, aby to zadziałało; istnieje zbyt wiele konkurencyjnych interesów z tak dużym zakresem kategorii, które należy zaspokoić.

Zainteresowanymi stronami GPPP są globalne korporacje, banki centralne, rządy, fundacje miliarderów, think tanki, główne instytucje akademickie i naukowe, organizacje pozarządowe, a nawet związki zawodowe. Który obiekt pominęli? My obywatele. Nie będziemy mieli nic do powiedzenia (nie, żebyśmy mieli dużo do powiedzenia). Rządy, które są uważane za swoich partnerów, również nie mają głosu. Jeśli spojrzycie na Stany Zjednoczone, zobaczycie, że rządowi biurokraci trzymają całą władzę w Kongresie, podczas gdy władza wykonawcza kontroluje te podmioty, globaliści (z Deep State) kontrolują władzę wykonawczą.

Od czasu upadku feudalizmu w świecie zachodnim dominuje kapitalizm wolnorynkowy, w którym większość środków produkcji jest własnością prywatną, produkcja jest kontrolowana, a dochody dzielone są głównie poprzez funkcjonowanie rynków. A historia pokazuje, że kapitalizm wolnorynkowy jest najlepszym systemem ekonomicznym, jaki kiedykolwiek wynaleziono. Od kilkudziesięciu lat nie żyjemy w systemie wolnego rynku. Stopniowo przekształcił się on w to, co mamy dzisiaj, w skorumpowany, zmanipulowany i kontrolowany bałagan bez centralnej struktury i bezpartyjnego systemu monetarnego. Większość lub wszystkie systemy gospodarcze na świecie są na skraju załamania. Planowany upadek, żeby GPPP mogło przejąć władzę. „Od czasu powstania Systemu Rezerwy Federalnej USA ponad sto lat temu, każdy poważny krach na rynku finansowym był celowo wywołany przez bank centralny z powodów politycznych. Dziś amerykański Rezerwa Federalna (FED) wykorzystuje swoją broń procentową (kolejne narzędzie wojny asymetrycznej) do tego, co jest największą spekulacyjną bańką finansową w historii ludzkości, bańką, którą sam stworzył. Wszystko po to, by stworzyć globalizm.

Obecnie mamy do czynienia z surowymi przepisami dotyczącymi użytkowania gruntów i mieszkalnictwa, które zmuszają ludzi do przenoszenia się do miast (obecnie nazywanych siedliskami ludzkimi – w przeciwieństwie do obszarów wiejskich, które mają stać się częścią siedliska zwierząt). Domy jednorodzinne są uważane za szkodliwe dla środowiska (zobacz Zrównoważone przez Toma DeWeesa), więc ludzie muszą być zachęcani (wypędzani) do osiedli typu Stack-n-Pack (zobacz Idealne miasto komunistyczne). [4] Nazywanie przedmieść „rozległymi”, aby oczernić duże bloki wewnętrzne i dzielnice z podwórkami, grillami i mnóstwem biegających dzieci, jest kolejnym narzędziem wojny asymetrycznej. Ale wielu, jeśli nie większość tych, którzy mieszkają na przedmieściach w swoich domach rodzinnych, są członkami klasy średniej. Ci, którzy chcą mieć własny dom, znajdują tereny mniej dostępne, więc tracą szansę na zbudowanie własnego kapitału. Stawką jest wolność gospodarcza, a wraz z nią wolnorynkowy kapitalizm, kamień węgielny amerykańskiej wolności.

Teraz spójrzmy na prawdopodobnie najbardziej niebezpiecznego globalnego partnera sektora publicznego i prywatnego, firmę BlackRock. Jest to jedna z najpotężniejszych instytucji finansowych na świecie, której aktywa wynoszą obecnie 9,6 biliona dolarów. Jak powiedział Tucker Carlson: „. . . To daje dyrektorowi generalnemu Larry'emu Finkowi niezrównaną kontrolę nad amerykańską gospodarką”. Nieprzyjemnie jest myśleć, że jeden człowiek ma taką władzę. BlackRock doradza bankom centralnym i ma kontakty z przedstawicielami rządów na całym świecie. Apple i Microsoft to tylko dwie z nich. BlackRock założył nowy fundusz inwestycyjny w Chinach, pierwszy, którego właścicielem jest firma zagraniczna. Chińscy inwestorzy zainwestowali w niego miliard dolarów. Do tej pory przyciągnęła ponad 111 tys. inwestorów.

Chciałabym jednak skupić się na inwestycjach BlackRock tutaj w USA - emerytury i nieruchomości. W odniesieniu do emerytur: BlackRock wycofuje fundusze emerytalne zainwestowane za pośrednictwem BlackRock i deponuje je w inwestycje w Chinach. Jak donosi Consumers' Research: „Widzieliśmy, że podczas gdy BlackRock sygnalizuje cnotę[5] w USA, pomaga naszym przeciwnikom z amerykańskimi dolarami emerytalnymi”. Wymieniają również dziesięć stanów, w których „publiczne fundusze emerytalne są najgłębiej inwestowane w Blackrock: Waszyngton, Floryda, Nowy Jork, Nevada, Karolina Południowa, Oklahoma, Pensylwania, Montana i Zachodnia Wirginia”.

A co z majątkiem? My w American Policy Center od lat piszemy i rozmawiamy o tym, jak światowi biurokraci tworzą prawa, regulacje, zasady i odkrywają na nowo rządy, aby za pośrednictwem ONZ, Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) i GPPP wprowadzić Agendę 21. Wszyscy wiemy, że biurokraci zajmujący się tą sprawą starają się osiągnąć to, co uda im się osiągnąć. Jednym z wielu osiągnięć ukończonej Agendy 21-2030 na świecie byłoby „brak własności prywatnej”.

Rząd federalny (tj. Deep State i globaliści rządzący D. C. ) zmotywował Wall Street do wejścia na rynek mieszkaniowy. „Na początku 2012 roku uruchomił program pilotażowy, który umożliwił prywatnym inwestorom łatwe kupowanie zajętych domów od agencji rządowej Fannie Mae. Nowi właściciele wynajmowaliby domy, tworząc w ten sposób więcej mieszkań na obszarach silnie dotkniętych egzekucjami”. [6]

Brzmi świetnie. Rząd ma odpowiedź. Czekajcie. Najemcy tych domów jednorodzinnych odkryli, że duża firma z dużą kieszenią w roli właściciela nie jest wszystkim, co na nich czeka. Firmy odkrywają, że chociaż domy te są w zasadzie domami z szablonu, a lokatorzy też z szablonu, życie może funkcjonować w technokracji, ale nie w prawdziwym życiu. Za usterki płacą lokatorzy. (Zobacz artykuł w Atlantic Magazine na temat właścicieli nieruchomości na Wall Street. [7] To było w zeszłym roku; W tamtych czasach BlackRock nie był znaczącą postacią na rynku nieruchomości.

Teraz BlackRock dąży do tego, aby stać się jednym z największych wynajmujących w USA; Obecnie jest właścicielem nieruchomości o wartości 34 mld dolarów. Ponad połowa nieruchomości w naszym kraju jest własnością inwestorów instytucjonalnych (BlackRock i inne podmioty GPPP). Według New York Times, BlackRock kupuje każdy dom jednorodzinny, który znajdzie, płacąc 20-50% więcej niż żądana cena i przewyższając zwykłych nabywców domów”. (I zanim zapytasz, BlackRock jest związany z Black Stone, ale to już inna historia. )

BlackRock i jeden z innych GPPP również „. . . Przyjmują one scentralizowane technologie produkcji żywności i będą miały prawie całkowitą kontrolę nad przyszłym zaopatrzeniem w żywność w Ameryce”. [8] W dużej mierze należy również do dziesięciu największych firm spożywczych na świecie. A właściciel Larry Fink mówi, że nadszedł czas, aby zmusić ludzi do zmiany zachowania. O jakie zachowanie chodzi? Gdzie żyjemy, co jemy, czy się rozmnażamy? Są to ogólne punkty Agendy21/GPPP/Wielkiego Resetu. „Odbudować lepsze” w marksizmie oznacza zniszczenie wszystkiego, co ma wartość moralną i indywidualną wolność, pozostawiając za sobą zepsuty świat. Marksizm nie może niczego odbudować. Jest zbudowany na dialektyce heglowskiej, która rozpada się krok po kroku - bez rekonstrukcji. Zgodnie z GPPP odbudowa ku lepszemu oznacza przejęcie pełnej kontroli nad globalnymi dobrami wspólnymi. Przez globalne dobra wspólne rozumie się te części planety, które nie podlegają jurysdykcji narodowej i do których mają dostęp wszystkie narody. Teraz oznaczają one „i wszystkie inne części planety”.

Czy im się to uda? Moim zdaniem nie. Pośpieszyli swój plan, dążąc do ukończenia Agendy 21 i rządu jednego świata do 2030 roku, a nie do 2050 roku. Istnieją inne czynniki, które je odwrócą, w tym fakt, że bez względu na to, jak duży jest twój komputer, nie możesz wziąć pod uwagę wszystkich zmiennych niezbędnych do zbudowania tego tyranicznego rządu. Obecnie między graczami dochodzi do rozłamu. A co najważniejsze, my, Amerykanie, którzy wciąż mamy sprawny mózg i moralny kompas, nie jesteśmy gotowi, by stać się niewolnikami lub kompostować na nawóz.

Zwyciężymy, ale ponieważ wielu czekało tak długo, aby się obudzić, będzie to brzydki, dystopijny świat, ponieważ „odbudowanie lepszego” tworzy w najlepszym razie tylko puste pola.

Bycie black rockowym jest marzeniem GPPP i „koszmarem wszystkich koszmarów” dla rozsądnych, racjonalnych i moralnych ludzi.

Lew może być pobity i pobity, ale nadal będzie ryczał.

Przypisy:

  1. Iain Davis, “Seizing Everything: the Theft of the Global Commons, Pt. I https://off-guardian.org/2021/11/08/seizing-everything-the-theft-of-the-global-commons-part-2/
  2. Joan Veon, The United Nations’ Global Straitjacket, p. 88
  3. https://qoshe.com/new-eastern-outlook-en/f-william-engdahl/global-planned-financial-tsunami-has-just-begun/140959347
  4. http://americanpolicy.org/2019/04/02/form-based-codes-replacing-the-everyday-american-city-with-the-ideal-communist-city/
  5. Real Clear energy: Virtue signaling is defined as the act of publicly expressing opinions in order to demonstrate that you are a good person. However, this has become muddied with placing more importance on the appearance of moral correctness, than the correctness itself.
  6. https://www.theatlantic.com/technology/archive/2019/02/single-family-landlords-wall-street/582394/
  7. https://www.theatlantic.com/technology/archive/2019/02/single-family-landlords-wall-street/582394/
  8. https://www.naturalnews.com/2022-05-01-blackrock-vanguard-controlling-america-centralized-food-production.html

BEING BLACKROCKED = BEING CANCELLED BY A GLOBAL PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP ukazał się 7.7.2022 na americanpolicy.org.