Paul Craig Roberts publikuje swój komentarz .

Najbardziej uderzające w przypadku Juliana Assange'a jest to, że jest on traktowany jak obywatel amerykański. Pierwotnie okrzyk brzmiał „zdrada”, teraz zmienił się w „szpiegostwo”.

Nie było żadnego szpiegostwa. Wikileaks opublikował i udostępnił wyciek informacji New York Times, The Guardian i innym organizacjom medialnym. Organizacje medialne opublikowały informacje, podobnie jak WikiLeaks, ale nie zostały postawione im zarzuty. Wikileaks nie jest oskarżony. Oskarżony został Julian Assange.

Ellsberg opublikował Pentagon Papers dla New York Timesa. Rząd USA chciał oskarżyć obu, ale przeszkodziła mu pierwsza poprawka i długo uznawana odpowiedzialność organizacji medialnych za pociągnięcie ich do odpowiedzialności. Znaczne pogorszenie ochrony Pierwszej Poprawki i wolności dziennikarskiej od 1971 roku świadczy o nasileniu się tyranii. Julian Assange doświadcza tyranii, a nie legalnego ścigania.

Przyjrzyjmy się uważnie zagadnieniu „szpiegostwa”. Szpiegostwo jest funkcją każdej ambasady na całym świecie. Misją ambasady jest nie tylko reprezentowanie interesów gospodarczych i politycznych danego kraju, ale również zbieranie informacji, a im bardziej wrażliwe, tym lepsze. Jeśli personel ambasady zostanie przyłapany na szpiegostwie, musi opuścić kraj. Nie są karani.

W amerykańskich ambasadach pracują agenci CIA, którzy podają się za dyplomatów. Zgodnie z protokołem, który reguluje sprawę Assange'a, Rosja, Chiny i inne kraje mogą aresztować i postawić przed sądem członków amerykańskich ambasad. W rzeczywistości wiele krajów może to zrobić dla siebie nawzajem. Przeszkadza temu nie tylko dobry osąd, ale także fakt, że obcokrajowcy nie podlegają prawu innych krajów. Tylko Stany Zjednoczone, które uważają się za pewnego rodzaju mocarstwo międzynarodowe, promują światową wyższość swoich praw. Twierdzenie to jest absurdalne i nie ma podstaw prawnych.

Zainscenizowana, w rzeczywistości nieprawdziwa sprawa przeciwko Assange'owi opiera się na niczym innym, jak na żądaniu zemsty Waszyngtonu. Oto, o co jest oskarżony Assange: ujawnił wyciek informacji, które przekonująco pokazują, że rząd Stanów Zjednoczonych jest kłamcą, oszukuje swoich sojuszników i jest zbrodniarzem wojennym. Celem procesu przeciwko Assange'owi jest zastraszenie wszystkich dziennikarzy, aby nigdy więcej nie publikowali informacji niekorzystnych dla rządu USA.

Innymi słowy, celem sprawy Assange'a jest pozbawienie mediów możliwości pociągania rządu do odpowiedzialności. Sprawa Assange'a jest kamieniem węgielnym tyranii. Kiedy już zostanie wprowadzony, tyrania zostaje uwolniona.

To, że tak wielu głupich „patriotów” popiera „pozyskanie Assange’a”, świadczy o całkowitej głupocie. „Dostać Assange’a” oznacza dopaść samego siebie, ale oni są zbyt głupi, by to dostrzec.

Tak zabija się wolność.

The Most Astounding Feature of the Assange Case z 27. 3. 2024 na PCR.